F.v. Ulrik Dahl, adm. direktør i Danish Export Association, CEO Stewart Stjernholm og COO May Wenche Hammert i Compass Fairs, André Minier, adm. direktør i Standesign og Henning Sørensen, adm. direktør i Compass Fairs Danmark.

 

Danish Export Association har de seneste 50 år arbejdet for at styrke danske eksportvirksomheder og skabe rammer for disse gennem international vækst.

En af opgaverne har været at hjælpe medlemsvirksomheder med at profilere og markedsføre sig, herunder på internationale messer, udstillinger og konferencer.
Dette er blandt andet sket i tæt samarbejde med Standesign A/S, som Danish Export Association har ejet siden 2006, og som designer, fremstiller og bygger unikke udstillingsstande i venues verden over.

“Gennem vores ejerskab af Standesign har vi givet vores medlemmer mulighed for at blive set på store fællesstande ved at deltage på messer og fremstød på nye markeder,” siger Ulrik Dahl, administrerende direktør i Danish Export.

Danish Export har som følge af ny strategi truffet en strategisk beslutning om at sælge Standesign, og har i en periode nøje vurderet markedet for at finde den rette køber. Valget faldt på Compass Fairs, som er en af de største messearrangører og standopbyggere i Norden. Både Compass Fairs og Standesign har stor erfaring og kompetencer indenfor design og projektledelse. Med egen produktion og lagerkapacitet samt kvalificerede montører bygger virksomhederne spændende og inspirerende løsninger til kunderne. Standesign og Compass Fairs har samme værdigrundlag, og medarbejdere supplerer derfor hinanden på bedste vis.

Standesign og medarbejdere fortsætter i en selvstændig enhed i Compass Fairs, hvor de primære opgaver fortsat vil være samarbejdet med Danish Export som leverandør af stande.

“Det har været en fornøjelse at være med til at opbygge et unikt miljø og kompetencer både indenfor individuelle stande og fællesstande, og jeg glæder mig til at se Standesign vokse yderligere sammen med Compass Fairs, som er det perfekte match. Jeg tror på, at dette samarbejde vil skabe endnu mere værdi for vores medlemsvirksomheder og generelt for danske virksomheder, der gerne vil markedsføre sig i udlandet. Flot producerede stande på messer på relevante markeder gør det helt sikkert nemmere at etablere og få kontakt til nye kunder og samarbejdspartnere,” siger en tilfreds Ulrik Dahl.

Henning Sørensen, direktør i Compass Fairs, er glad for at Danish Export valgte at føre Standesign videre i Compass Fairs regi.

“Jeg er overbevist om, at både ledelse og medarbejdere i Standesign kan berige os med yderligere ekspertise og kompetencer indenfor design, projektledelse og erfaring med at bygge messestande.”

Compass Fairs har en stærk position i Norden med mange medarbejdere og meget udstillings-materiel til rådighed. Sammen med Standesign kan vi nu levere nye elementer og produkter til nuværende kunder. I en international udstillingsverden er kravene høje til design, kvalitet og ikke mindst fleksibilitet i forhold til levering inden for korte deadlines.

Kontakter
Danish Export Association
Ulrik Dahl
Adm. direktør
M: +45 30318788
uld@danishexport.dk

Standesign A/S
André Minier
Adm. direktør
M: +45 23467768
andre@standesign.dk

Compass Fairs ApS
Henning Sørensen
Adm. direktør
M: + 45 28409442
henning@compassfairs.dk

Om Danish Export
• Danish Export Association ruster danske B2B virksomheder til international vækst gennem netværk og kurser i Danmark og ved at tage danske virksomheder med på internationale fagmesser og delegationsture i hele verden.

• Danish Export Association er en non-profit, medlemsejet og medlemsdrevet forening med mere end 700 medlemmer.

• En videnskabelig undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at medlemmer af Danish Export Association i snit har 49 procent mere eksport end den gennemsnitlige danske eksportør.

Om Standesign
• Standesign arbejder med alle former for businessevents.

• Lige fra design, produktion og opbygning af unikke messestande og showrooms i hele verden til udvikling og gennemførelse af alle former for events.

• Med afsæt i innovativt design, kompetent rådgivning, godt håndværk og nyeste teknologi – og altid med fokus på kundens mål, ønsker og behov – er Standesign altid med hele vejen og hjælper kunden trygt i mål med et professionelt udtryk.

• Standesign A/S har egne produktions- og lagerlokaler i Nyborg og medarbejdernes kompetencer spænder bredt.

• Standesign har desuden et stort netværk af lokale partnere både i Europa og på fjernmarkeder og kender forholdene i messecentre i hele verden

Om Compass Fairs
• Compass Fairs er totalleverandør til alle typer messer, og bygger hvert år messer for mange arrangører & venues. Derudover leverer de stande, møbler, tæpper og kongresudstyr til både små og store arrangementer. Med afdelinger i både Norge, Sverige og Danmark har Compass Fairs nu en stærk position i Norden.

• Compass Fairs udvikler, faciliterer og markedsfører også produkter på messer, kongresser og konferencer både nationalt og internationalt.

• Virksomheden søger derved at bidrage til øget værdiskabelse for kunderne gennem komplette og fleksible løsninger af høj kvalitet.